Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης έτος αναφοράς: 2020-2021

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το Γυμνάσιο Σκύδρας βρίσκεται σε ακριτική περιοχή. Είναι το πολυπληθέστερο Γυμνάσιο της Τ.Α. Πέλλας (377 μαθητές). Οι μαθητές του προέρχονται κυρίως από χαμηλά κοινωνιοοικονομικά στρώματα, γεγονός που έχει αντίκτυπο στα μαθησιακά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται συχνά στη σχολική μας ζωή. Αυτό αποτυπώνεται και στην ανάγκη λειτουργίας τάξεων ένταξης και παράλληλης στήριξης.

Τόσο για το προηγούμενο σχ. έτος, όσο και φέτος, καταγράφεται η υπερπροσπάθεια που καταβάλεται από το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό του Γυμνασίου Σκύδρας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Πλέον ο καθημερινός τους χρόνος για μικρή παύση από το εκπαιδευτικό και λοιπό διοικητικό έργο είναι
σχεδόν μηδενικός, καθώς αυξήθηκαν οι εφημερίες που αναλογούν σε κάθε εκπαιδευτικό, όπως και οι ανάγκες για έκτακτη αναπλήρωση απόντων συναδέλφων τους. 

Επίσης αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται στο μαθητικό δυναμικό του Γυμνασίου Σκύδρας περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά νοσήματα που χρήζουν παρουσίας νοσηλευτή -δεν έχει διατεθεί ακόμη-.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Η παιδαγωγική εμπειρία της Διεύθυνσης του Σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων του, του Συντονιστή με την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και η αγαστή συνεργασία με αυτόν, το έργο των Συντονιστών Σχολικής Ζωής,
η κουλτούρα εξωστρέφειας και συνεργατικότητας της Διεύθυνσης του Σχολείου και των Διδασκόντων του με άτομα και φορείς εκτός σχολείου (Δήμος Σκύδρας, συλλογικότητες με κοινωνικό έργο, ειδικούς επιστήμονες,
πανεπιστήμια -Μετσόβιο, Εθνικό Καποδιστριακό, Αριστοτέλειο, Δυτ. Αττικής-, Κολλέγιο Αθηνών, Επιτροπή Ελλάδα 2021, Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, Μουσείο Νεαπόλεως Λασιθίου κ.ά. βλέπετε
https://gymskydrasawards.blogspot.com/ ) αποτελούν τη βάση επάνω στην οποία στηρίχθηκε μια εποικοδομητική σχ. χρονιά παρόλες τις αντιξοότητες, είτε λόγω της πανδημίας, είτε λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού των
μαθητών και των πολλών περιστατικών μαθησιακών και κοινωνικών προβλημάτων που έχρηζαν παρέμβασης δίχως να υπάρχει η υποστήριξη από ειδικούς (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος).
Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο μας χρήζει:

Διαφοροποιημένης διδασκαλίας λόγω των πολλών περιστατικών μαθητών με κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα. Δυστυχώς ο μεγάλος συνολικός αριθμός των παιδιών και επίσης μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη, καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συγκεκριμένη μαθησιακή προσέγγιση. Μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, τα οποία δυστυχώς δεν δηλώνουν οι μαθητές μας για παρακολούθηση λόγω οικονομικής δυσπραγίας να καλύπτουν με ίδιους πόρους τις μετακινήσεις που απαιτούν οι ανωτέρω παρακολουθήσεις μαθημάτων Παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισής του, καθότι είναι από τα παλαιότερα κτιριακά σχολεία του Δήμου μας.

Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Οι μαθητές μας, παρόλες τις δυσκολίες της σχολικής χρονιάς, καθώς και τις προσωπικές τους επικοινωνιακές αδυναμίες , κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν μέσα και από τις ηλεκτρονικές οδούς. Ενδυναμώθηκε εντέλει ο ηλεκτρονικός γραμματισμός ο δικός τους, των γονέων τους, καθώς και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Ίσως το σημαντικώτερο από όλα όσα αποκόμισαν ήταν ότι για όλα υπάρχει λύση, εάν την αναζητήσουμε με τρόπο κριτικό και δημιουργικό. 

Σημεία προς βελτίωση
Είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν μαθητές (μέλη μαθητικών συμβουλίων) κι εκπαιδευτικοί στο νέο μοντέλο σχολείο που φέρει το σύγχρονο όραμα του Γυμνασίου Σκύδρας και συγκεκριμένα να καταρτιστούν σε τεχνικές διαμεσολάβησης. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να γίνονται επιτυχείς παρεμβάσεις από αμφότερους, στο πλαίσιο διευθέτησης θεμάτων αντιπαραθέσεων και παραβατικότητας μαθητών (ψυχοκοινωνική προσέγγιση), πριν την επιβολή τιμωρίας (συμπεριφοριστική προσέγγιση).


Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ο άνεμος της επιμόρφωσης που έπνευσε μεταξύ των διδασκόντων, καθώς και ο σπουδαίος ρόλος που αυτός διαδραμάτισε στο εκπαιδευτικό έργο τους στη διάρκεια της σχ. χρονιάς, όπως επίσης και στην όποια μελλοντική επαγγελματική ανέλειξή τους, προσμετράται στα θετικά σημεία του εκπαιδευτικού μας έργου. Αυτή η διαπίστωση δίνει μια νέα δυναμική στην πορεία της σχολικής μονάδας προς το μέλλον. 


Σημεία προς βελτίωση
Υπάρχει ανάγκη να ενταθεί περαιτέρω η συμμετοχή των διδασκόντων σε επιμορφώσεις (τοπικές, εθνικές, διεθνείς), καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επικαιροποιούνται οι επιστημονικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές γνώσεις και θέσεις τους. Η πρόοδος των μαθητών του σχολείου μπορεί πολλαπλά να ενισχυθεί μέσα από το "νέο" που θα κομίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους.

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2020-21

 1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 2. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.

 3. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη  βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 4. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες. Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας διεξάγονται κανονικά Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

 • Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νέοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

 •  Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

 • Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες

 1. Η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Γυμνασίου και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 2. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, για τον/την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εισηγείται στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού. Ο αντικαταστάτης ασκεί καθήκοντα Υ.Σ.Κ.Α.Ε. στην περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να ασκήσει τα καθήκοντά του. Με βάση τα παραπάνω με ευθύνη του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε., ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων

 3. Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα είναι αντίστοιχος της λειτουργίας του πρωινού προγράμματος των σχολικών μονάδων, με δια ζώσης διδασκαλία ή με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάλογα με τις επιδημιολογικές συνθήκες που θα ισχύουν κατά την έναρξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19. Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό αριθμό μαθητών/τριών, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

 4. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον πέντε (5). Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από δέκα (10) μαθητές αλλά όχι λιγότεροι από πέντε (5), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα – κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε..

 5. Μετά την επίδοση της βαθμολογίας του Α’ τετραμήνου στους μαθητές/τριες, ο Διευθυντής του σχολείου δύναται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, μέσα σε διάστημα 5 ημερών να παραλάβει νέες αιτήσεις μαθητών/τριών οι οποίοι και εντάσσονται στα υπάρχοντα τμήματα εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 Αν επιθυμείτε να συμμετέχει το παιδί σας στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας, παρακαλούμε να  συμπληρώστε και υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση (πατήστε εδώ για να την λάβετε) και να την αποστείλετε στο Γυμνάσιο Σκύδρας στο email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00

 

Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου Σκύδρας

Ενημερωθείτε για τον Εσωτερικό Κανονισμό  Λειτουργίας του Γυμνασίου Σκύδρας

Κατεβάστε το αρχείο εδώ 

 

Το Γυμνάσιο της Σκύδρας

 

Η πόλη της Σκύδρας βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στο Νομό Πέλλας.  Η πόλη συνδέεται με σιδηροδρομικό δίκτυο με την Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και την Έδεσσα. Η τοπική οικονομία βασίζεται στην αγροτική παραγωγή, ιδίως στα οπωροκηπευτικά και στις εξαγωγές της γεωργικής παραγωγής.

Το Γυμνάσιο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο κέντρο της πόλης. Προήλθε από τη συγχώνευση ανάμεσα στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σκύδρας. Έχει 15 τμήματα συνολικά, από 5 τμήματα η κάθε τάξη. Διαθέτει ακόμα κλειστό γυμναστήριο με ειδικό χώρο όπου πραγματοποιούνται οι σχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές γιορτές και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιπλέον οι μαθητές του Γυμνασίου έχουν στη διάθεση τους δυο εργαστήρια πληροφορικής και δύο εργαστήρια φυσικών επιστημών, καθώς και ξεχωριστές αίθουσες όπου διδάσκονται Γερμανικά και Γαλλικά. Πρόσφατα το σχολείο εξοπλίστηκε με 6 διαδραστικούς πίνακες, που ενίσχυσαν σημαντικά το εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών του σχολείου. Τα γραφεία των καθηγητών βρίσκονται στο ισόγειο ανάμεσα στις δυο αυλές.

 
 
   
© Γυμνάσιο Σκύδρας 2011-2012 τηλ:2381089354 - φαξ: 2381082343 - email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr