Ενημερωτικό σημείωμα για γιορτή Σημαίας, 27.10.2022

Αγαπητοί Μαθητές, Γονείς και Κηδεμόνες,

Αύριο, στη διάρκεια της  Ημέρας Γιορτής της Σημαίας, προσκαλούνται  οι μαθητές μας να προσέλθουν στο σχολείο δίχως σχολικό εξοπλισμό, στις 8:15. Η Ημέρα θα είναι αφιερωμένη στο ιερό σύμβολο της Πατρίδας μας τη Σημαία. Στη διάρκειά της θα προηγηθεί ο εορτασμός της, καθώς και ο σχ. εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου 1940, χωριστά σε κάθε Τμήμα.
Στη συνέχεια όλοι οι μαθητές μεταβούν στην κεντρική αυλή του σχολείου μας για να συμμετάσχουν στην παράδοση της Σημαίας στους Σημαιοφόρους και Παραστάτες Μαθητές του Σχολείου μας
Έπειτα θα ακούσουμε τραγούδια της ημέρας από την χορωδία του Γυμνασίου και θα γίνει η απονομη αριστείων και βραβείων.
Οι μαθητές αναμένεται να σχολάσουν γύρω στις 10:00 με 10:30

Με εκτίμηση


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πρόγραμμα Παρασκευής 30-9-22 – Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Αγαπητοί Γονείς και παιδιά, καλησπέρα.

Αναφορικά με την αυριανή ημέρα, ως Ημέρα Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι έχουν σχεδιαστεί  αθλοπαιδιές για τους μαθητές μας, οι οποίες  θα αναπτυχθούν στο χώρου του Δημοτικού Σταδίου Σκύδρας. Οι μαθητές θα προσέλθουν στο Γυμνάσιο Σκύδρας στις 8:10, θα πάρουν παρουσίες, και συνοδεία καθηγητών θα μεταβούν στο γήπεδο όπου οι μαθητές θα εμπλακούν σε αθλητικές δραστηριότητες που έχουν επιλέξει οι ίδιοι τους.

Οι δραστηριότητες στο γήπεδο αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τις 12:30.

Οι μαθητές θα επιστρέψουν στο σχολείο και αναμένεται να σχολάσει περίπου στις 13:00

Προτείνεται για αύριο ενδυματολογικά η αθλητική περιβολή.

Οι μαθητές να προσέλθουν χωρίς σχολικές τσάντες

Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2022-23

 1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.
 3. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη  βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:
 • Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νέοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.
 • Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
 • Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες
 1. Η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Γυμνασίου και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, για τον/την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.
 3. Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό αριθμό μαθητών/τριών, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
 4. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον Τρεις (03). Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από δέκα (10) μαθητές αλλά όχι λιγότεροι από τρεις (03), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα - κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε..
 5. Μετά την επίδοση της βαθμολογίας του Α’ τετραμήνου στους μαθητές/τριες, ο Διευθυντής του σχολείου δύναται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, μέσα σε διάστημα 5 ημερών να παραλάβει νέες αιτήσεις μαθητών/τριών οι οποίοι και εντάσσονται στα υπάρχοντα τμήματα εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 Αν επιθυμείτε να συμμετέχει το παιδί σας στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας, παρακαλούμε να  συμπληρώστε και υπογράψετε την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Ενισχυτικής 2022_23  (πατήστε εδώ να κατέβει) και να την αποστείλετε στο Γυμνάσιο Σκύδρας με το παιδί σας ή στο email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  έως την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00

 

Ενημέρωση για την Έναρξη του Σχολικού έτους 2022-23 και τον καθιερωμένο Αγιασμό

Αγαπητοί Μαθητές του Γυμνασίου Σκύδρας, Γονείς και Κηδεμόνες,

 

Από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου Σκύδρας με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνεται η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Σχολείου μας τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, με τον καθιερωμένο Αγιασμό. Ως ώρα προσέλευσης  όλων των μαθητών ορίζεται η 9:00 πμ και ως  εξής, προς αποφυγή συγχρωτισμού:

 

·        Οι μαθητές/τριες της Γ τάξης προσέρχονται στον κεντρικό εσωτερικό αύλειο χώρο του σχολείου.

 

·        Οι μαθητές/τριες της Β τάξης  προσέρχονται στον εξωτερικό αύλειο χώρο του σχολείου.

 

·        Οι μαθητές/τριες της Α τάξης  προσέρχονται στον εσωτερικό αύλειο χώρο που γειτνιάζει με την τρίτη πτέρυγα του σχολείου.

 

Ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 9:30πμ., στον κεντρικό εσωτερικό αύλειο χώρο του  Σχολείου, με συμμετοχή του συνόλου της σχολικής κοινότητας του Γυμνασίου  και του Διοικητικού Συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων. Στη συνέχεια στους μαθητές θα δοθούν βιβλία και το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας.

 

Πιθανή ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο είναι η 11:30 πμ

 

 

 

Επίσης η Διεύθυνση του Γυμνασίου Σκύδρας υπενθυμίζει με έμφαση τα ακόλουθα:

 

Mαθητές μας που τελούν σε κατ’ οίκον περιορισμό, λόγω covid-19, οφείλουν να παραμένουν απομονωμένοι στο σπίτι τους, με ευθύνη των γονέων τους. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση την οποία αναμένουμε από τους μαθητές μας και τους οικείους τους. Η σχολική μας κοινότητα τους περιβάλει με εμπιστοσύνη.

 

Στην παραμικρή ένδειξη συμπτωμάτων της νόσου covid-19 στα παιδιά σας, να απευθύνεστε πρώτα στον οικογενειακό σας γιατρό και στη συνέχεια, με τη σύμφωνη γνώμη του, να στέλνετε τα παιδιά σας στο σχολείο μας.

 

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για τηλεφωνική ενημέρωση και περαιτέρω διευκρινήσεις.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την έως σήμερα μεταξύ μας συνεργασία.

 

Καλή Σχολική Χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους!

 

Φιλικά

 

Για τη Διεύθυνση του Γυμνασίου Σκύδρας,

 

Η Διευθύντρια

 

Σοφία Ε. Θεοδωρίδου

 

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022

Γυμνάσιο Σκύδρας   Σχολικό Έτος: 2022-23
       
Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022
Α' τάξη      
Ημερομηνία   Ώρα Μάθημα
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 08:30- 11:30 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 08:30- 11:30 Γλωσσική Διδασκαλία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 08:30- 10:30 Ιστορία
       
Β' τάξη      
Ημερομηνία   Ώρα Μάθημα
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 08:30- 11:30 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
08:30- 10:30 Φυσική
       
Γ' τάξη      
Ημερομηνία   Ώρα Μάθημα
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 08:30- 11:30 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
08:30- 10:30 Μαθηματικά
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 08:30- 11:30 Γλωσσική Διδασκαλία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
08:30- 10:30 Φυσική
 
   

Προσεχώς...  

Κανένα γεγονός
   

Τελευταία άρθρα  

   
© Γυμνάσιο Σκύδρας 2011-2012 τηλ:2381089354 - φαξ: 2381082343 - email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr