Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης έτος αναφοράς: 2020-2021

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το Γυμνάσιο Σκύδρας βρίσκεται σε ακριτική περιοχή. Είναι το πολυπληθέστερο Γυμνάσιο της Τ.Α. Πέλλας (377 μαθητές). Οι μαθητές του προέρχονται κυρίως από χαμηλά κοινωνιοοικονομικά στρώματα, γεγονός που έχει αντίκτυπο στα μαθησιακά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται συχνά στη σχολική μας ζωή. Αυτό αποτυπώνεται και στην ανάγκη λειτουργίας τάξεων ένταξης και παράλληλης στήριξης.

Τόσο για το προηγούμενο σχ. έτος, όσο και φέτος, καταγράφεται η υπερπροσπάθεια που καταβάλεται από το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό του Γυμνασίου Σκύδρας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Πλέον ο καθημερινός τους χρόνος για μικρή παύση από το εκπαιδευτικό και λοιπό διοικητικό έργο είναι
σχεδόν μηδενικός, καθώς αυξήθηκαν οι εφημερίες που αναλογούν σε κάθε εκπαιδευτικό, όπως και οι ανάγκες για έκτακτη αναπλήρωση απόντων συναδέλφων τους. 

Επίσης αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται στο μαθητικό δυναμικό του Γυμνασίου Σκύδρας περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά νοσήματα που χρήζουν παρουσίας νοσηλευτή -δεν έχει διατεθεί ακόμη-.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Η παιδαγωγική εμπειρία της Διεύθυνσης του Σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων του, του Συντονιστή με την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και η αγαστή συνεργασία με αυτόν, το έργο των Συντονιστών Σχολικής Ζωής,
η κουλτούρα εξωστρέφειας και συνεργατικότητας της Διεύθυνσης του Σχολείου και των Διδασκόντων του με άτομα και φορείς εκτός σχολείου (Δήμος Σκύδρας, συλλογικότητες με κοινωνικό έργο, ειδικούς επιστήμονες,
πανεπιστήμια -Μετσόβιο, Εθνικό Καποδιστριακό, Αριστοτέλειο, Δυτ. Αττικής-, Κολλέγιο Αθηνών, Επιτροπή Ελλάδα 2021, Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, Μουσείο Νεαπόλεως Λασιθίου κ.ά. βλέπετε
https://gymskydrasawards.blogspot.com/ ) αποτελούν τη βάση επάνω στην οποία στηρίχθηκε μια εποικοδομητική σχ. χρονιά παρόλες τις αντιξοότητες, είτε λόγω της πανδημίας, είτε λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού των
μαθητών και των πολλών περιστατικών μαθησιακών και κοινωνικών προβλημάτων που έχρηζαν παρέμβασης δίχως να υπάρχει η υποστήριξη από ειδικούς (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος).
Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο μας χρήζει:

Διαφοροποιημένης διδασκαλίας λόγω των πολλών περιστατικών μαθητών με κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα. Δυστυχώς ο μεγάλος συνολικός αριθμός των παιδιών και επίσης μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη, καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συγκεκριμένη μαθησιακή προσέγγιση. Μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, τα οποία δυστυχώς δεν δηλώνουν οι μαθητές μας για παρακολούθηση λόγω οικονομικής δυσπραγίας να καλύπτουν με ίδιους πόρους τις μετακινήσεις που απαιτούν οι ανωτέρω παρακολουθήσεις μαθημάτων Παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισής του, καθότι είναι από τα παλαιότερα κτιριακά σχολεία του Δήμου μας.

Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Οι μαθητές μας, παρόλες τις δυσκολίες της σχολικής χρονιάς, καθώς και τις προσωπικές τους επικοινωνιακές αδυναμίες , κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν μέσα και από τις ηλεκτρονικές οδούς. Ενδυναμώθηκε εντέλει ο ηλεκτρονικός γραμματισμός ο δικός τους, των γονέων τους, καθώς και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Ίσως το σημαντικώτερο από όλα όσα αποκόμισαν ήταν ότι για όλα υπάρχει λύση, εάν την αναζητήσουμε με τρόπο κριτικό και δημιουργικό. 

Σημεία προς βελτίωση
Είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν μαθητές (μέλη μαθητικών συμβουλίων) κι εκπαιδευτικοί στο νέο μοντέλο σχολείο που φέρει το σύγχρονο όραμα του Γυμνασίου Σκύδρας και συγκεκριμένα να καταρτιστούν σε τεχνικές διαμεσολάβησης. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να γίνονται επιτυχείς παρεμβάσεις από αμφότερους, στο πλαίσιο διευθέτησης θεμάτων αντιπαραθέσεων και παραβατικότητας μαθητών (ψυχοκοινωνική προσέγγιση), πριν την επιβολή τιμωρίας (συμπεριφοριστική προσέγγιση).


Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ο άνεμος της επιμόρφωσης που έπνευσε μεταξύ των διδασκόντων, καθώς και ο σπουδαίος ρόλος που αυτός διαδραμάτισε στο εκπαιδευτικό έργο τους στη διάρκεια της σχ. χρονιάς, όπως επίσης και στην όποια μελλοντική επαγγελματική ανέλειξή τους, προσμετράται στα θετικά σημεία του εκπαιδευτικού μας έργου. Αυτή η διαπίστωση δίνει μια νέα δυναμική στην πορεία της σχολικής μονάδας προς το μέλλον. 


Σημεία προς βελτίωση
Υπάρχει ανάγκη να ενταθεί περαιτέρω η συμμετοχή των διδασκόντων σε επιμορφώσεις (τοπικές, εθνικές, διεθνείς), καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επικαιροποιούνται οι επιστημονικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές γνώσεις και θέσεις τους. Η πρόοδος των μαθητών του σχολείου μπορεί πολλαπλά να ενισχυθεί μέσα από το "νέο" που θα κομίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους.

   

Τελευταία άρθρα  

   
© Γυμνάσιο Σκύδρας 2011-2012 τηλ:2381089354 - φαξ: 2381082343 - email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr