Ημερήσιο Πρόγραμμα Τετάρτης 25 Μαΐου

Το πρόγραμμα διδασκαλίας για την Τετάρτη 25 Μαΐου τροποποιείται ως εξής:

Α' Τάξη

Α1 Παπακώστας , Αδαμίδου (ΤΕ)
Σίβη 
Θεοδωρίδου Αλ.
Χρυσοχοΐδου , Μητριτώνη (ΤΕ)
Ναβριανίδης 
 
 
Α2 Αργυριάδου 
Χρυσοχοΐδου , Μητριτώνη (ΤΕ)
Σταυριανίδου 
Ναβριανίδης 
Σίβη 
 
 
Α3 Καραβίτης (Πληρ), Τεστέμπαση (Τεχν)
Τσιακαλίδου, Καραβίτης (Πληρ)
Σπάρταλη 
Καραβίτης (Πληρ), Τεστέμπαση (Τεχν)
Τσιακαλίδου, Καραβίτης (Πληρ)
 
 
     
Α4 Σίβη 
Αργυριάδου 
Κουτσός 
Σπάρταλη 
Τεληγιαννίδου 
 
 
Α5 Τεληγιαννίδου 
Τεστέμπαση (Τεχν), Βογιατζής (Πληρ)
Τσιακαλίδου, Βογιατζής (Πληρ)
Τσιακαλίδου, Βογιατζής (Πληρ)
Τεστέμπαση (Τεχν), Βογιατζής (Πληρ)
Ναβριανίδης 
 

Β' Τάξη

Β1 Σπάρταλη 
Παρασκευάς 
Χαρισιάδου , Παύλου (ΠΣ)
Γκαϊτατζή , Παύλου (ΠΣ)
Πέρκα , Παύλου (ΠΣ)
Αλεξόπουλος 
 
Β2 Αλεξόπουλος 
Σπάρταλη 
Παρασκευάς 
Σίβη 
Βαρσαμή 
Ευαγγελίδου 
 
Β3 Θεοδωρίδου Αλ.
Σταυριανίδου 
Πεντερίδης 
Παρασκευάς 
Ευαγγελίδου 
Γατουρτζίδης (Τεχν), Κατσάρας (Πληρ)
Γατουρτζίδης (Τεχν), Κατσάρας (Πληρ)
     
Β4 Χρυσοχοΐδου , Λυσίτσα (ΠΣ)
Χαρισιάδου , Λυσίτσα (ΠΣ)
Πέρκα , Μητριτώνη (ΤΕ), Λυσίτσα (ΠΣ)
Θεοδωρίδου Αλ., Λυσίτσα (ΠΣ)
Αργυριάδου , Λυσίτσα (ΠΣ)
 
 
Β5 Παρασκευάς 
Κουτσός 
Γατουρτζίδης (Τεχν), Κατσάρας (Πληρ)
Αργυριάδου 
Αλεξόπουλος 
 
 

Γ' Τάξη

Γ1 Χαρισιάδου 
Πεντερίδης 
Ιορδανίδης , Αδαμίδου (ΤΕ)
Ευαγγελίδου 
Σταυριανίδου , Μητριτώνη (ΤΕ)
Βαρσαμή 
 
Γ2 Πεντερίδης 
Πέρκα 
Αλεξόπουλος 
Βαρσαμή 
Χρυσοχοΐδου 
Ιορδανίδης 
 
Γ3 Γκαϊτατζή 
Λαμπριανίδου
Παπακώστας 
Σταυριανίδου 
Ιορδανίδης 
 
 
     
Γ4 Λαμπριανίδου
Παπακώστας , Αδαμίδου (ΤΕ)
Γκαϊτατζή 
Ιορδανίδης , Αδαμίδου (ΤΕ)
Κουτσός 
Πέρκα 
 
Γ5 Ιορδανίδης 
Τεληγιαννίδου 
Τεληγιαννίδου 
Κουτσός 
 
 
 

   
© Γυμνάσιο Σκύδρας 2011-2012 τηλ:2381089354 - φαξ: 2381082343 - email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr