Αποτελέσματα προαγωγής/απόλυσης Σχολικού Έτους 2020-21

Κατά την σημερινή συνεδρίαση ο Σύλλογος διδασκόντων/ουσών αποφάσισε  για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως έξης

ΘΕΜΑ 1ο

Α) Μαθητές/τριες που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών (Ανεπαρκής Φοίτηση)

Α' Τάξη

Α/Α

Αριθμός μητρώου

Αδικαιολόγητες απουσίες

1

1499

185

2

1511

234

3

1619

353

4

1539

309

5

1280

748

6

1556

464

7

1561

251

8

1422

480

9

1355

882

Β) Η φοίτηση όλων των υπολοίπων μαθητών/τριων χαρακτηρίζεται Επαρκής

ΘΕΜΑ 2ο

Για τους μαθητές/τριες που η φοίτησή τους έχει χαρακτηριστεί Επαρκής, στη σημερινή συνεδρίαση του Συλλόγου καθηγητών/τριών του Γυμνασίου Σκύδρας, τα αποτελέσματα προαγωγής ή απόλυσης έχουν ως εξής

Α' Τάξη

Όλοι οι μαθητές/τριες με επαρκή φοίτηση προάγονται στην Β' Τάξη και δεν παραπέμπεται κανείς

Β' Τάξη

Όλοι οι μαθητές/τριες με επαρκή φοίτηση προάγονται στην Γ' Τάξη και δεν παραπέμπεται κανείς

Γ' Τάξη

Όλοι οι μαθητές/τριες με επαρκή φοίτηση απολύονται

 

Οι τελικοί έλεγχοι έχουν αποσταλεί στο email που έχει δηλωθεί στο σχολείο.

   
© Γυμνάσιο Σκύδρας 2011-2012 τηλ:2381089354 - φαξ: 2381082343 - email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr