Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κέρκυρα 3 - 5 Μαΐου 2018

Σε εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 4 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02- 2017 (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017), αναρτούμε το Ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε με το τουριστικό γραφείο Αφοί Περπερίδη για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κέρκυρα 3 - 5 Μαΐου 2018 στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας «Οι μαθητές επιχειρούν –Τουριστική επιχειρηματικότητα 1 και 2» που υλοποιούν το Γυμνάσιο μας.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό   

   
© Γυμνάσιο Σκύδρας 2011-2012 τηλ:2381089354 - φαξ: 2381082343 - email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr