Απόφαση και ιδιωτικό συμφωνητικό για την εκδρομή της Γ' Γυμνασίου στην Αθήνα 2015-2016

Σύμφωνα με την 129287/Γ2/02-12-11 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2769/τ.Β/02-12-11) άρθρο 14 αναρτούμε την απόφαση κατακύρωσης του μειοδοτικού διαγωνισμού και το ιδιωτικό συμφωνητικό για την τριήμερη εκδρομή της Γ' Γυμνασίου που θα πραγματοποιηθεί την 10η - 12η Μαρτίου 2016 στην Αθήνα.

Απόφαση

Ιδιωτικό συμφωνητικό

   
© Γυμνάσιο Σκύδρας 2011-2012 τηλ:2381089354 - φαξ: 2381082343 - email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr